คุณประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน...
 

จุลินทรีย์

เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มีมานานกว่า 4,000 ล้านปี มนุษย์ รู้จักใช้ประโยชน์จาก จุลินทรีย์เหล่านี้ มานานนับพันปี โดยมีทั้งชนิด Aerobic Micro - Organism (ต้องการอากาศ) และ ชนิด Anaerobic Micro - Organism (ไม่ต้องการอากาศ ) ทั้งสองชนิดนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จุลินทรีย์ DMO เป็นจุลินทรีย์ ชนิดไม่ต้องการอากาศ – ประกอบด้วย Lactic Acid Producing, Nitrogen Fixing, Filamentous Fungi, Fermented และ Photosynthetic มีคุณสมบัติในการย่อยสลายอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อคุณ คนที่คุณรัก และสิ่งแวดล้อม
Copyright 2008 : Pingthammachad. All Rights Reserved