คุณประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน...
 
 
 
ที่อยู่ :

128 หมู่ 2 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ :
โทร. 081 647 6616, 081 917 1912
website :
www.PingThammachad.com
e-mail :
Cajanant@Gmail.com
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อคุณ คนที่คุณรัก และสิ่งแวดล้อม
Copyright 2008 : Pingthammachad. All Rights Reserved