คุณประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน...
 

จุลินทรีย์ก้อนบำบัด ( Micro-organism Ping Nature Ball )

คุณสมบัติ  ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียในบ่อเลี้ยงปลา และ บ่อเกรอะ ทำให้ส้วมไม่เต็ม กำจัดกลิ่นเหม็น

ส่วนผสมหลัก รำละเอียด จุลินทรีย์

หมายเหตุ ราขาวที่เกิดขึ้นบนก้อนจุลินทรีย์ เป็นราดี หากเป็นราสีอื่นเช่น ส้ม ดำ เขียว แสดงว่ามีอากาศเข้า / หมดอายุ

                                           

 

 
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อคุณ คนที่คุณรัก และสิ่งแวดล้อม
Copyright 2008 : Pingthammachad. All Rights Reserved