คุณประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน...
 

จุลินทรีย์บำบัด  ( Micro-organism Ping Nature Fluid )

คุณสมบัติ  ดับกลิ่นห้องน้ำ โถสุขภัณฑ์ ลดกลิ่นตัวและกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยง
ปรับสภาพน้ำในตู้ปลาช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

คำแนะนำ

  • ควรปิดฝาภาชนะให้สนิท  เก็บในที่ร่ม ห่างจากเด็ก
  • ควรใช้ให้หมดทุกครั้งที่ผสมน้ำ

                                           

 

 
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อคุณ คนที่คุณรัก และสิ่งแวดล้อม
Copyright 2008 : Pingthammachad. All Rights Reserved