คุณประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน...
 


พิงค์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อผู้รักธรรมชาติ และต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลิตจากสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ โดยการนำจุลินทรีย์ DMO (Develop Micro-Organism) ที่มีประโยชน์ และ ได้รับการพัฒนา มาสกัดพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ (Organic Product) พลังเอ็นไซม์์ และ กลิ่นหอมตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นอับชื้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิดที่มีสารพิษตกค้าง ไม่ใช้สารกันบูด สารแต่งกลิ่น และสีสังเคราะห์ (โดยมีผลการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า เพื่อส่งออกจากห้องปฏิบัติการ-สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ) ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่ชะล้างออกไปจะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ดับกลิ่นเหม็น ตามท่อระบายน้ำ ช่วยรักษาสภาพดินและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

Micro-Organism Cleansing Household Products
Body and Skin Care
Handmade Castile Liquid Soap and Soap Bar, Lip Balm
Homemade Concentrate Gac Fruit Juice, Jam and Honey

Certified PGS (TOAF) Organically Grown Ingredients used.
Natural Household Products Contain no Artificial Fragrances or Synthetic Dyes.
Used of 10% Vegetable Based Surfactant, biodegradable, Non- Toxic, Eco-Friendly

Handmade Castile Liquid Soap and Soap Bar, Lip Balm
Used of 100 % Natural Cold Press Oil: Coconut, Sesame, Olive, Almond, Grape Seed, Sun Flower, Castor, Rice Bran, and Shea Butter.

Certified for export by IQS - Institute of Product Quality and Standardization, Biotechnology Centre Maejo University.
 


ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ “พิงค์ธรรมชาติ” มีจำหน่ายที่

กรุงเทพฯ

เลมอน ฟาร์ม ทุกสาขา (Lemon Farm 15 branches)

เว็บไซต์เลมอน ฟาร์ม www.lemonfarm.com

ร้านนาวิลิต

ชั้น 1 อาคาร Regent House ( ติด AUA )
ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 02 651 9779

 

อัมรินทร์พลาซ่า

 

     

 เชียงใหม่่

ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกสินค้าอินทรีย์ (Rimping Supermarket:- Organic Products Section)

สาขา :- มีโชค, นวรัตน์, นิ่มเดรี่ แอร์พอร์ตม, ธารดง- หางดง และ พรอมมานาดา
Branches:- Mee Chok, Nawarat, Nim Daily Airport, Tarn Dong, Promanada Shopping Arcade

ร้านเอเดน

40 ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300
โทร. 053 400 799
เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 09:00-19:00
เสาร์ 09:00-19:00 อาทิตย์ 09:00-15:00


สนใจเป็นผู้แทนจำหน่ายติดต่อ
พิงค์ธรรมชาติ    081 647 6616, 081 917 1912

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อคุณ คนที่คุณรัก และสิ่งแวดล้อม
 

เอกสารรับรอง
 

เครื่อข่ายตลาดสีเขียว
www.thaigreenmarket.com

Copyright 2008-2009 : Pingthammachad. All Rights Reserved